BI URTEKO (2020-2021) eta URTEKO (2020) ikastaroei buruzko informazioa

Información sobre el próximo BIANUAL (2020-2021) y el próximo ANUAL (2020)

Gure webgune honetan, prestakuntzaren atalean, hurrengo BI URTEKO (2020-2021) eta URTEKO (2020) ikastaroei buruzko informazio guztia dago.